Home 2018 January

Archive: January 2018

40 Năm ở Mỹ – THÍCH TỪ LỰC

TRẠI VẠN HẠNH I NIỀM VUI TRONG CHÁNH PHÁP Thích Từ Lực Tôi trở về Chùa, tâm hồn thảnh thơi, sau khi dự trại Vạn Hạnh, giai đoạn thực nghiệm, ở Trung tâm Tu học và Huấn luyện Thích Quảng Đức, thành phố San Bernadino, Hoa Kỳ. Mấy ngày bận rộn không ít với việc […]
Read more