Home Lịch Trình

Lịch Trình

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN

Chùa Phổ Từ – Chủ Nhật, 4-6-2023 – 10am

9 giờ 45       Phật tử và Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT quy tụ ở chánh điện

9 giờ 50       Chư Tăng Ni quang lâm chánh điện từ Thư viện

(Chánh Hoà phụ trách phần Thỉnh sư)

10 giờ sáng Nghi thức Cầu nguyện Phật đản, gồm có:

 • Hát “Trầm hương đốt”
 • Dâng hương Lễ Tam bảo
 • Tụng nghi thức Khánh đản.
 • Đọc bài Kinh tiếng Anh
 • Hồi hướng.

Chư Tăng Ni an toạ phía trước, bên cạnh bàn thờ Tắm Phật

10 giờ 45 Vài lời tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.

 • Dâng hoa mừng Khánh đản
 • Giảng ý nghĩa Phật đản – Báo cáo sinh hoạt tại Đạo tràng
 • giờ 30 sáng Lễ Tắm Phật (Tăng Ni hành lễ xong, về hậu liêu và Phật tử tiếp tục tắm Phật).
 • giờ trưa Cúng Thí thực Cô hồn trước Văn phòng

12:30 chiều Đại chúng dùng cơm chung thân mật ở Vườn sau tượng Quan Âm

(Chư Tăng Ni, Phật tử và Huynh trưởng, Đoàn sinh sắp hàng lấy cơm, ngồi vào bàn niệm Phật 3 lần, ăn cơm in lặng trong vòng 10 phút, sau đó là phần Sinh hoạt Văn nghệ)

Chương trình Văn nghệ mừng Phật đản do GĐPT Chánh Hoà và Hương Từ Bi phụ trách

1:30 giờ chiều   Hoàn mãn./-


KHOÁ TU HỌC MÙA HÈ 2023

       

Chùa Phổ-Từ

17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541 ĐT (510) 481-1577

Chủ đề: “Cùng Tu tập, cùng An vui trong Chánh pháp”

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT CHUNG

 • Thứ Bảy, 1-7-2023

10 giờ sáng                 Lễ Phát nguyện – Hướng dẫn Tổng quát

11 giờ 30 trưa             Quá đường – Kinh hành niệm Phật

Nghỉ ngơi

3 giờ chiều               Ngồi thiền (20 phút) – Kinh nghiệm Tu học.

7 giờ tối                      Lễ bái Văn kinh Thuỷ sám (quyển thượng).

 • Chủ Nhật, 2-7-2023

9 giờ 30 sáng              Giảng Phật pháp.

11 giờ trưa                  Tụng giới song ngữ (Năm giới & Thập Thiện giới)

Quá đường – Kinh hành niệm Phật.

3 giờ chiều                  Ngồi thiền (20 phút) – Pháp đàm.

7 giờ tối                      Lễ bái Văn kinh Thuỷ sám (quyển trung).

 • Thứ Hai, 3-7-2023

9 giờ sáng                   Khởi hành đi thăm Trung tâm Phổ Trí (Vacaville) và chùa Phổ Giác    (Novato), có chương trình riêng.

7 giờ tối                      Lễ bái Văn kinh Thuỷ sám (quyển hạ).

 • Thứ Ba, 4-7-2023

9 giờ sáng                   Thiền hành chung

10 giờ sáng                 Giảng Phật pháp

3 giờ chiều                  Ngồi thiền (20 phút) – Pháp đàm.

7 giờ tối                      Thiền trà – Tâm tình (song ngữ).

 • Thứ Tư, 5-7-2023

9 giờ sáng                   Thiền hành chung

10 giờ sáng                 Giảng Phật pháp

11 giờ 30                     Cầu an

Hồi hướng và Cầu nguyện

12 giờ 30 trưa                         Cơm trưa thân mật – Hoàn mãn./-

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT HÀNG NGÀY

Từ Thứ Bảy, 1-7-2023 đến Thứ Tư, 5-7-2023

 

5 giờ sáng                  Thức dậy – Vệ sinh cá nhân.

5 giờ 40             Ngồi thiền

6 giờ sáng                  Công phu sáng

(Tụng kinh Lăng nghiêm –  Nhật tụng Thiền môn)

7 giờ sáng                  Thể dục

8 giờ                  Ăn sáng – Nghỉ ngơi.

10 giờ                Giảng Phật pháp

11 giờ 30           Quá đường – Ăn trưa trong im lặng

Nghỉ ngơi

3 giờ chiều        Ngồi thiền (20 phút) – Pháp đàm

5 giờ                  Ăn tối

7 giờ tối            Công phu tối

9 giờ                  Sinh hoạt cá nhân

10 giờ tối          Đi ngủ,/-

 

Bị chú: Chương trình này có thể thay đổi tuỳ theo nhu cầu và hoàn cảnh cho phép. Cám ơn.


LỊCH TRÌNH SINH HOẠT TRONG NĂM 2023 TẠI CHÙA PH-T

 

Tháng 1:

An Cư Tu Học 3 tháng từ 1-1 đến 1-4-2023

Khoá Xuất Gia Gieo Duyên từ Thứ Năm, 5-1 đến Thứ Năm, 12-1-2023

Chủ Nhật, 22-1-2023                      : Tết Quý Mão (có chương trình riêng)

Tháng 2:

Chủ Nhật, 5-2-2023                        : L Thưng Nguyên (có chương trình riêng)

Chủ Nhật, 12-2-2023                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

 Tháng 3:

Chủ Nhật, 5-3-2023                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 12-3-2023                      : Pháp Hội Quan Âm

Tháng 4:

Chủ Nhật, 2-4-2023                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

 Tháng 5:

Chủ Nhật, 7-5-2023                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Tháng 6:

Chủ Nhật, 4-6-2023                        : L Phật Đản (có chương trình riêng)

Tháng 7:

An Cư Tu Học 3 tháng từ 1-7 đến 1-10-2023

Từ Thứ Bảy, 1-7-2023 đến Thứ Năm, 5-7-2023      : Khóa Tu Học Mùa Hè 2023

Chủ Nhật, 30-7-2023                      : Pháp Hội Quan Âm

Tháng 8:

Chủ Nhật, 6-8-2023                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 27-8-2023                      : L Vu Lan (có chương trình riêng)

 Tháng 9:

Chủ Nhật, 10-9-2023                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Tháng 10:

Chủ Nhật, 1-10-2023                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 29-10-2023     : Pháp Hi Quan Âm

 Tháng 11:

Chủ Nhật, 5-11-2023                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Tháng 12:

Chủ Nhật, 3-12-2023                      :  Ngày Tu Học  Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 17-12-2023     : L Hip Kỵ (có chương trình riêng)