TIN TỨC
01 Aug 2019
17327 Meekland Avenue, Hayward , CA, 94541, United States.
19 Feb 2017

Chủ Nhật, 19/2/17 (Sunday, February 19, 2017) Kính mời quý Phật Tử về Chùa Phổ Từ tham dự Ngày Tu

17327 Meekland Avenue, Hayward , CA, 94541, United States.
12 Feb 2017

10:00 sáng Tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an. 11:00 sáng Câu chuyện Phật Pháp: “Phổ Từ

17327 Meekland Avenue, Hayward , CA, 94541, United States.
Subscribe to our mailing list
You will receive monthly emails with Temple news, coming events, teachings etc.

LATEST NEWS

HÌNH ẢNH