[rev_slider home]
TIN TỨC
09 Sep 2023

Cơm Chay Gây Quỹ Xây Dựng Thiền Viện Phổ

02 Oct 2023

  LỊCH TRÌNH SINH HOẠT TRONG NĂM 2023 TẠI CHÙA PHỔ-TỪ   Tháng 1: An Cư Tu Học 3 tháng từ 1-1 đến 1-4-2023 Khoá Xuất

01 Oct 2023

                                        T H Ô N G   B Á O   Thưa Quý

01 Jul 2020

T H Ô N G  B Á O    Hayward ngày 22 tháng 6 năm 2020 Thưa quý Phật tử xa gần, Hôm nay Quý vị và

Subscribe to our mailing list
You will receive monthly emails with Temple news, coming events, teachings etc.

LATEST NEWS

HÌNH ẢNH