Home Bài Viết

Bài Viết

Chút Tâm Tình Mùa Hạ

Bạn thân mến, Bạn và gia đình có khỏe không? Đặt bút viết lá thư này cho bạn mà trong lòng cảm thấy tình bạn của mình vẫn dạt dào như ngày nào. Mình đã hứa là cùng chia sẻ những buồn vui với nhau…và vì vậy mà lá thư này là những mảnh nhỏ […]
Read more

Mây lưng đồi Phổ Trí

Tiếng chuông gia trì làm ấm hẳn lại gian thiền đường. Bên ngoài, mây bàng bạc mầu chì mang theo điện tích như tản mát ra, xuôi theo và nhập vào lớp sương mù còn dăng kín ngả. Cơn dông bão đã báo hiệu trước khi đến bằng cái ẩm, ướt, lạnh, và bằng những […]
Read more