UPCOMING EVENTS
03 Jul 2019

Kính mời quý phật tử ghi danh tham dự Khoá Tu Mùa Hè tại Chùa Phổ Từ, từ ngày 3-7/7/2019.

17327 Meekland Avenue, Hayward , CA, 94541, United States.
19 Feb 2017

Chủ Nhật, 19/2/17 (Sunday, February 19, 2017) Kính mời quý Phật Tử về Chùa Phổ Từ tham dự Ngày Tu

17327 Meekland Avenue, Hayward , CA, 94541, United States.
12 Feb 2017

10:00 sáng Tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an. 11:00 sáng Câu chuyện Phật Pháp: “Phổ Từ

17327 Meekland Avenue, Hayward , CA, 94541, United States.

 

Subscribe to our mailing list
You will receive monthly emails with Temple news, coming events, teachings etc.

LATEST NEWS

IMAGE GALLERY