[rev_slider home]
UPCOMING EVENTS
26 Mar 2023

                                        T H Ô N G   B Á O   Thưa Quý Vị, –        Như

27 Mar 2023

  LỊCH TRÌNH SINH HOẠT TRONG NĂM 2023 TẠI CHÙA PHỔ-TỪ   Tháng 1: An Cư Tu Học 3 tháng từ 1-1 đến 1-4-2023 Khoá Xuất

01 Jul 2020

T H Ô N G  B Á O    Hayward ngày 22 tháng 6 năm 2020 Thưa quý Phật tử xa gần, Hôm nay Quý vị và

19 Feb 2017

Chủ Nhật, 19/2/17 (Sunday, February 19, 2017) Kính mời quý Phật Tử về Chùa Phổ Từ tham dự Ngày Tu

17327 Meekland Avenue, Hayward , CA, 94541, United States.
12 Feb 2017

10:00 sáng Tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an. 11:00 sáng Câu chuyện Phật Pháp: “Phổ Từ

17327 Meekland Avenue, Hayward , CA, 94541, United States.

 

Subscribe to our mailing list
You will receive monthly emails with Temple news, coming events, teachings etc.

LATEST NEWS

IMAGE GALLERY