[rev_slider home]
UPCOMING EVENTS
19 May 2024

  THÔNG BÁO LỄ PHẬT-ĐẢN & AN CƯ TU TẬP TẠI CHÙA PHỔ-TỪ   Thưa Quý Vị, Trước hết, chúng tôi xin kính mời

07 Jul 2024

                                        T H Ô N G   B Á O   Thưa Quý

09 Sep 2023

Cơm Chay Gây Quỹ Xây Dựng Thiền Viện Phổ

01 Jul 2020

T H Ô N G  B Á O    Hayward ngày 22 tháng 6 năm 2020 Thưa quý Phật tử xa gần, Hôm nay Quý vị và

 

Subscribe to our mailing list
You will receive monthly emails with Temple news, coming events, teachings etc.

LATEST NEWS

IMAGE GALLERY