[rev_slider home]
UPCOMING EVENTS
03 Dec 2023

  LỊCH TRÌNH SINH HOẠT TRONG NĂM 2024 TẠI CHÙA PHỔ-TỪ   Tháng 1: Chủ Nhật,

03 Dec 2023

                                        T H Ô N G   B Á O   Thưa Quý

09 Sep 2023

Cơm Chay Gây Quỹ Xây Dựng Thiền Viện Phổ

 

Subscribe to our mailing list
You will receive monthly emails with Temple news, coming events, teachings etc.

LATEST NEWS

IMAGE GALLERY