Loading Events
  • This event has passed.
  • STARTJul 1st - 8:00am

  • ENDJul 5th - 5:00pm

  • VENUE

KHOÁ TU HỌC MÙA HÈ 2020

T H Ô N G  B Á O
   Hayward ngày 22 tháng 6 năm 2020
Thưa quý Phật tử xa gần,
Hôm nay Quý vị và Gia đình có khoẻ không? Tôi xin gởi đến Quý vị chương trình Khoá Tu Học Mùa Hè 2020 ở chùa Phổ Từ, xin mời Quý vị tuỳ nghi tham dự khoá tu để nuôi dưỡng niềm tin vào Chánh pháp và làm thêm năng lực Tâm linh để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hiện nay Alameda County đã cho phép cơ sở tôn giáo hoạt động với những giới hạn và điều kiện mới. Chánh điện chùa Phổ Từ có thể ngồi được 40 người, cách nhau 6 feet, đeo khẩu trang là an toàn.
Ngoài ra, mời Quý Vị tham dự các buổi giảng Phật pháp online (trực tuyến) với chương trình Google Meet hay live stream với facebook của chùa Phổ Từ.
Muốn biết thêm chi tiết của khoá Tu học, xin gọi số (510) 331-6899 (vui lòng để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại), hay gởi e mail cho tôi là thichtuluc@yahoo.com.
Kính chúc Quý Vị và Gia đình nhiều sức khoẻ, an lành.
  Trân trọng,
  Thích Từ-Lực

       


           

EVENT MAP