Home Hình Ảnh

Hình Ảnh

Lễ An vị Phật tại thiền viện Phổ Thiên


LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH


Xuân Nhâm Dần 2022 Chùa Phổ Từ 

 

Xuân Nhâm Dần 2022 Chùa Phổ Trí

 

Khoá Tu Xuất Gia Gieo Duyên Jan 2022

Bấm vào đây xem thêm hình ảnh Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Jan 2022

Lễ Vu Lan 2021

Bấm vào đây để xem thêm hình ảnh Lễ Vu Lan 2021

 

Khóa Tu Học Mùa Hè July 2021

 

Bấm vào đây xem thêm hình ảnh Khóa Tu Học Mùa Hè July 2021

 

Lễ Phật Đản 2021

Bấm vào đây xem thêm hình ảnh Mừng Phật Đản 2021

Hình Ảnh Bát Quan Trai 4-18-2021

nor

nor

nor

nor

nor

nor

Nhiều Hình Ảnh Bát Quan Trai 4-18-2021

Chùa Phổ Từ đón Xuân Canh Tý 2020

Nhiếp ảnh gia: Võ Văn Tường

 

Chùa Phổ Từ đón Xuân Kỷ Hợi 2019

Nhiếp ảnh gia: Võ Văn Tường

 

Chùa Phổ Từ đón Xuân Mậu Tuất 2018

Nhiếp ảnh gia: Võ Văn Tường

 

 

 

 

Phat Dan 2017

Phat Dan 2016


Tu Học Đầu Tháng 01/ 2018. Hàng tháng Chùa Phổ-Từ đều có tổ-chức ngày tu học, sáng Chủ Nhật ngày 07-01-2018 khoảng 100 PT&ĐH về tham dự với sự chủ trì của Thượng-Tọa Thích Từ Lực cùng Chư Tôn Đức quang lâm hộ-trì và chứng-minh. Kính mời PT&ĐH xem lại hính ảnh sinh-hoạt.