Home Lịch Trình

Lịch Trình

 

 

 


 CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 3 THÁNG

CỦA CHÚNG XUẤT GIA Ở CHÙA PHỔ-TỪ

(từ Thứ Năm, 1-7-2021 đến Thứ Sáu, 1-10-2021)

 

Thứ Hai đến Thứ Sáu:

Quán chiếu về tình trạng xã hội đang còn khó khăn, mọi người tiếp tục nhiếp niệm nửa ngày để thanh lọc Tâm, đối trị Phiền não, chuyển hoá Khổ đau; đồng thời cầu nguyện cho Dịch Bệnh Covid-19 sớm tiêu trừ, đời sống được an vui.

THỜI KHOÁ HÀNG NGÀY:

5 giờ 40 sáng                         Ngồi thiền

6 giờ                            Công phu sáng – Tụng kinh Lăng nghiêm.

8 giờ                            Ăn sáng trong im lặng (20 phút)

9 giờ – 10 giờ              Tưới cây, Quét sân, hay Chuẩn bị cơm trưa

10 giờ – 11 giờ            Ngồi thiền – Niệm Phật (cá nhân)

11 giờ 30 trưa             Cơm trưa trong im lặng (20 phút)

Nghỉ ngơi

2 giờ – 4 giờ:               Sinh họat cá nhân như lễ bái, đọc sách, hay thể dục…

5 giờ                            Cơm chiều trong im lặng (20 phút)

7 giờ                            Công phu tối – Tụng Thuỷ sám, Địa tạng, hay Pháp hoa…

Ngồi thiền

10 giờ tối                    Đi ngủ

Tất cả mọi người giữ yên tỉnh (im lặng hùng tráng – noble silence) cho đến sau giờ ăn sáng.

Thứ Bảy & Chủ Nhật:

Mọi người cùng làm việc để đáp ứng nhu cầu của Đạo tràng như tụng kinh Đại Bảo Tích, các ngày Bát Quan Trai, Tu học hay sinh hoạt Online… Có thêm phần Pháp đàm hàng tuần, tuỳ theo hoàn cảnh cho phép, để chia sẻ kinh nghiệm tu học, tìm thấy Niềm Vui trong cuộc sống của người xuất gia; đồng thời, hỗ trợ cho chúng Tịnh Hạnh tăng thêm niềm tin vào Chánh pháp.