Home Lịch Trình

Lịch Trình

THÔNG BÁO

N G ÀY   T U   H Ọ C

Chủ Nhật, 6 tháng 5 năm 2018

Chùa Phổ-Từ, 17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541 – (510) 481-1577

Thưa Quý Vị,

              Trân trọng kính mời Quý Vị tham dự ngày Tu Học hàng tháng để nuôi dưỡng tâm bồ đề, tạo thêm an vui cho bản thân và gia đình. Chương trình sinh hoạt từ 9 giờ 30 sáng. Có phần tụng giới, pháp thoại và nghi thức Quá Đường niệm Phật. Thầy Từ Lực sẽ giảng Phật pháp, đề tài:Tình Thương Làm Vơi Nỗi Khổ, Đem lại An Vui”.

     Cầu chúc Quý Vị và gia quyến luôn được an vui, mạnh khoẻ.

Trân trọng,

Ban Điều-Hành

 

 

Chương Trình Sinh Hoạt tại chùa Phổ Từ 2018

 

Những dịp lễ đặc biệt đều có chương trình riêng.
Những ngày Quán Niệm (cho người nói tiếng Anh) đều được tổ chức tại Trung Tâm Tu Học Phổ Trí
7233 Pleasants Valley Road, Vacaville, CA 95688
Tháng 1
Thứ Bảy 7-1-2018
Ngày Tu Học Của Đạo Tràng
Tháng 2
Chủ Nhật, 4-2-2018
Ngày Tu Học Của Đạo Tràng
Thứ Sáu, 16-2-2018
Tết Mậu Tuất
Tháng 3
Chủ Nhật 4-3-2018
Lễ Thượng Nguyên
Chủ Nhật 11-3-2018
Ngày Tu Học của Đạo Tràng
Tháng 4
Chủ Nhật 2-4-2017
Ngày Tu Học của Đạo Tràng
Tháng 5
Chủ Nhật 7-5-2017
Ngày Tu Học của Đạo Tràng
Chủ Nhật 14-5-2017
Lễ Phật Đản
Thứ Bảy 20-5-2017
Ngày Quán Niệm cho người nói tiếng Anh
Tháng 6
Chủ Nhật 4-6-2017
Ngày Tu Học của Đạo Tràng
Tháng 7
Thứ Bảy 1-7-2017 — Thứ Tư 5-7-2017
 

Khoá tu học mùa hè

 

Thứ Bảy 8-7-2017
Ngày Quán Niệm cho người nói tiếng Anh
Chủ Nhật 16-7-2017
Pháp Hội Quan Âm
Tháng 8
Chủ Nhật 6-8-2017
Ngày Tu Học của Đạo Tràng
Tháng 9
Chủ Nhật 3-9-2017
Lễ Vu Lan
Thứ Bảy 9-9-2017
Ngày Quán Niệm cho người nói tiếng Anh
Chủ Nhật 17-9-2017
Ngày Tu Học của Đạo Tràng
Tháng 10
Chủ Nhật 1-10-2017
Ngày Tu Học của Đạo Tràng
Thứ Tư 4-10-2017
Tết Trung Thu
Tháng 11
Thứ Bảy 4-11-2017
Ngày Quán Niệm cho người nói tiếng Anh
Chủ Nhật 5-11-2017
Pháp Hội Quan Âm
Chủ Nhật 19-11-2017
Ngày Tu Học của Đạo Tràng
Tháng 12
Chủ Nhật 3-12-2017
Ngày Tu Học của Đạo Tràng
Chủ Nhật 17-12-2017
Lễ Hiệp Kỵ