Home Lịch Trình

Lịch Trình

KHOÁ XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2024 TẠI CHÙA PHỔ-TỪ  

Chủ đề: “Cùng nhau đi trên con đường Giải thoát, Giác ngộ”

   

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT CHUNG

  • Thứ Tư, 17-1-2024

10 giờ sáng            Lễ Truyền giới Xuất gia, Y Bát

11 giờ 30 trưa        Cúng ngọ –  Quá đường.

3 giờ chiều             Hướng dẫn Tổng quát  – Tập sống hạnh Xuất gia

7 giờ tối                 Tưởng niệm mùa Thành đạo – Đốt đèn Hoa đăng Giác ngộ.

 

  • Thứ Năm, 18-1-2024

10 giờ sáng            Giảng Phật pháp (Sư Cô Phổ Châu)

3 giờ chiều             Pháp đàm – Tâm tình

7 giờ tối                 Tụng kinh  – ngồi thiền.

 

  • Thứ Sáu, 19-1-2024

10 giờ sáng            Giảng Phật pháp (Thầy Từ Lực)

3 giờ chiều             Thực tập thiền quán

7 giờ tối                 Tụng kinh – Cúng thất cho các Gia đình.

9 giờ tối                 Nghỉ ngơi.

 

Thứ Bảy, 20-1-2024

10 giờ sáng            Giảng Phật pháp (Thầy Pháp Tuyên)

3 giờ chiều             Thiền trà – Tâm tình

7 giờ tối                 Tụng kinh  – ngồi thiền.

9 giờ tối                 Nghỉ ngơi.

 

  • Chủ Nhật, 21-1-2024

10 giờ sáng            Lễ Đại Tường Sư Ông Làng Mai ( song ngữ)

11 giờ 30               Cơm trưa thân mật.

2 giờ chiều             Xả giới – Hồi hướng

Hoàn mãn./-

 

 

 


LỊCH TRÌNH SINH HOẠT TRONG NĂM 2024 TẠI CHÙA PH-T

 

Tháng 1:

Chủ Nhật, 7-1-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

 

Khoá Xuất Gia Gieo Duyên từ Thứ Tư, 17-1 đến Chủ Nhật, 21-1-2024

 

Tháng 2:

Thứ Bảy, 10-2-2024                        : Tết Giáp Thìn (có chương trình riêng)

Chủ Nhật, 25-2-2024                      : L Thưng Nguyên (có chương trình riêng)

 

Tháng 3:

Chủ Nhật, 3-3-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 24-3-2024                      : Pháp Hội Quan Âm

Tháng 4:

Chủ Nhật, 7-4-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

 

Tháng 5:

Chủ Nhật, 26-5-2024                      : L Phật Đản (có chương trình riêng)

Từ Thứ Bảy, 25-5-2024 đến Thứ Bảy, 17-8-2024: An Cư Tập Trung

 

Tháng 6:

Chủ Nhật, 9-6-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

 

Tháng 7:

Chủ Nhật, 7-7-2024                        : Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 21-7-2024                      : Pháp Hội Quan Âm

 

Tháng 8:

Chủ Nhật, 4-8-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 18-8-2024                      : L Vu Lan (có chương trình riêng)

 

Tháng 9:

Chủ Nhật, 1-9-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Tháng 10:

Chủ Nhật, 6-10-2024                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 20-10-2024     : Pháp Hi Quan Âm

 

Tháng 11:

Chủ Nhật, 3-11-2024                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Tháng 12:

Chủ Nhật, 1-12-2024                      :  Ngày Tu Học  Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 15-12-2024     : L Hip Kỵ (có chương trình riêng)

Muốn biết thêm các chi tiết khác, xin liên lạc chùa Phổ Từ:

17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541 – ĐT: (510) 481-1577 * www.chuaphotu.net