Home Tuổi Trẻ

Tuổi Trẻ

40 NĂM TUỔI ĐẠO HƯƠNG THIỀN

Cảm niệm 40 năm xuất gia của thầy Thích Từ Lực tại Hoa Kỳ. Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình […]
Read more

NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG: Những Bước Chân Tiên Phong, Những Tấm Lòng Xây Dựng

(Viết cho Trại Vạn Hạnh I – 2016 tại Trung tâm Tu học và Huấn luyện Thích Quảng Đức, San Bernadino, California, Hoa Kỳ) Theo tập truyền, mỗi lần họp mặt của tổ chức Gia đình Phật tử, chúng ta thường mượn pháp hiệu một cao tăng với ít nhiều tâm trạng hướng về và […]
Read more

Gia Đình Phật Tử

Thượng Toạ Thích Từ Lực cố vấn cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh, cũng như 3 đơn vị Gia Đình Phật Tử (GĐPT) ở vùng Đông Vịnh Bắc California. Đó là GĐPT Chánh Tâm, Chánh Đức và Chánh Hoà. Các đoàn sinh gia nhập vào GĐPT được học Phật […]
Read more