Loading Events
  • STARTJan 17th - 8:00am

  • ENDJan 17th - 5:00pm

  • VENUE

Lịch Trình Sinh Hoạt Phổ Từ

 

Tháng 5:

Chủ Nhật, 15-5-2022                      : L Phật Đản (có chương trình riêng)

Tháng 6:

Chủ Nhật, 5-6-2022                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

 

Tháng 7:

Khoá An Cu Tu Học từ 1-7 đến 1-10-2022

 

 

LichTrinhSinhHoat-PhoTu-2014-1

 

EVENT MAP