Home Chiều đông

Chiều đông

 

Chiều đông

Dừng bước trầm luân ngắm nắng tà 

Kinh hành dạo gót một mình ta

Trời đông Hayward cây xanh thắm

Giá lạnh Cali cúc trổ hoa

Chim đậu đất lành đông sưởi ấm

Hoa đào ươm giá đợi xuân qua

Phổ Từ tịch tĩnh niềm an lạc

Giữa chốn tòng lâm ánh Phật Đà

Chánh Đức