Home Cùng là một tảng đá

Cùng là một tảng đá

Cùng là một tảng đá

 

Một nửa làm thành tượng Phật.
Một nửa làm thành bậc thang.
Bậc thang không phục hỏi tượng Phật rằng : “ Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi, nhưng lại sùng bái người ?!”
Tượng Phật trả lời :
“ Vì người chỉ chịu bốn nhát dao đã có được hình hài đó, còn ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đau đớn muôn vàn.”
Lúc đó bậc thang im lặng…
* Cuộc đời con người cũng thế:
– Chịu được hành hạ,
– Chịu được cô đơn,
– Gánh được trách nhiệm,
– Vác được sứ mệnh !… Thì cuộc đời mới có giá trị…
– Khi nhìn người khác thành công, đừng đố kỵ vì họ trả giá nhiều hơn chúng ta gấp nhiều lần.
– Những gì hôm nay trả giá càng nhiều, thất vọng bao nhiêu, thì ngày sau sẽ nhận lại được giá trị, hạnh phúc và viên mãn bấy nhiêu.
(ST)