Loading Events
  • STARTApr 19th - 8:00am

  • ENDApr 19th - 5:00pm

  • VENUE

Lịch Trình Sinh Hoạt Phổ Từ

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT BÁT QUAN TRAI GIỚI

Tại CHÙA PHỔ-TỪ, HAYWARD

Thứ Bảy, 17-4-2021

7 giờ 30 tối       Truyền giới Bát Quan trai (Chư Tăng Ni)

Hướng dẫn Tổng quát (Thầy Từ Lực)

Nghỉ ngơi

10 giờ tối  Đi ngủ.

Chủ Nhật, 18-4-2021

5 giờ sáng         Thức dậy – Vệ sinh cá nhân

5 giờ 40    Ngồi thiền – Công phu sáng

Thể dục

8 giờ         Ăn sáng

9:30 sáng Phật pháp online (Thầy Từ Lực)

11 giờ       Cơm trưa theo nghi thức Quá đường (Chư Tăng Ni)

Nghỉ ngơi

3 giờ chiều        Pháp đàm (Thầy Pháp Cẩn)

5 giờ chiều        Tiểu thực

6 giờ                  Xả giới Bát quan trai (Chư Tăng Ni)

7 giờ tối    Hoàn mãn – Hồi hướng./-

 


 

EVENT MAP