Home HỒI CHUÔNG CẢNH BÁO

HỒI CHUÔNG CẢNH BÁO

HỒI CHUÔNG CẢNH BÁO

                 —***—

Hồi chuông cảnh báo vang xa,

Từ khi dịch bệnh Corona đến gần.

Rửa tay mấy phút một lần,

Khẩu trang thì phải hộ thân chẳng rời.

Hạn chế đi lại bạn ơi,

Giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi trong nhà.

Nhất là quý vị tuổi già,

Trên sáu mươi tuổi chớ ra ngoài đường.

Áp dụng đường lối chủ trương,

Nhà nước nhắc nhở “ hãy nên ở nhà ”.

Ta tự bảo vệ lấy ta,

Đừng để vi rút Corona lây truyền.

Nghịch cảnh cũng là thuận duyên,

Giúp ta có dịp đoàn viên sum vầy,

Mẹ cha, con cái mỗi ngày,

Chăm sóc gần gũi, đủ đầy tình thương.

Tinh thần đoàn kết nêu gương,

Bác sĩ, quân đội mến thương đồng bào.

Lương y từ mẫu đề cao,

Chăm sóc con bệnh, đâu nào quản chi.

Với lòng bác ái, từ bi,

Dù cho gặp phải hiểm nguy không sờn.

Thành tâm cảm tạ tri ơn,

Bác sĩ, y tá tấm gương vì người!

 

Thích Nữ Như Minh