Home THÍCH HUYỀN QUANG | GIÁO TỪ ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN TOÀN QUỐC, 1970

THÍCH HUYỀN QUANG | GIÁO TỪ ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN TOÀN QUỐC, 1970

THÍCH HUYỀN QUANG 

GIÁO TỪ ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN TOÀN QUỐC, 1970

 

– Kính thưa ông Phó Tỉnh Trưởng, đại diện ông Tỉnh Trưởng.
– Kính thưa quý vị quan khách,
– Cùng toàn thể anh chị em H.Tr trong GĐPT toàn Quốc.

Kính thưa quý vị,

Thay mặt Thượng Tọa Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, lời đầu tiên là chúng tôi cầu chúc Đại Hội thành công tốt đẹp và chào mừng Huynh Trưởng các cấp về tham dự.

Thưa quý vị,

Những gì đáng nói và cần nói, quý vị đã được nghe ở bài diễn văn phát biểu trước. Đứng trước khung cảnh huy hoàng nầy và trước mặt các Huynh Trưởng Đại Diện GĐPT Toàn Quốc tôi có vài cảm nghĩ lưu ý nhân danh giáo quyền Trung Ương.

Thưa quý vị,

GHPGVNTN ra đời đã được 6 năm bảy tháng tròn. Giáo Hội ra đời, đã hãnh diện nhận lãnh một gia tài vô giá mà các giáo hội tiền nhiệm đã để lại. Gia tài đó không phải là tiền bạc, nguồn lợi, hoặc quyền thế mà tôi muốn nói đến một tổ chức lan rộng từ thành thị đến thôn quê, từ miền xuôi lên miền ngược, già trẻ lớn bé sang hèn đều có mặt. Trong tập thể đó có một cơ cấu ra đời gần 30 năm nay và có màu sắc đẹp đẽ, một thế hệ trẻ trung sống lành mạnh trong một sứ mạng cao quý. Chúng tôi muốn nói đến thế hệ của các anh các chị. Thế hệ GĐPT hậu thân của tổ chức Gia Đình Phật Hóa Phổ được sáng lập bởi đạo hữu Tâm Minh tức Bác Sĩ Lê Đình Thám. Đến đây tôi xin dành một phút để tưởng nhớ và ghi ơn các vị đã sáng lập cũng như xây dựng cơ sở căn bản buổi đầu tiên mà nay đã chết hay đang lâm vòng lao lý.

Thưa quý vị,

Nhân đại hội hôm nay tôi muốn lưu ý Ban Tổ Chức, anh Vụ Trưởng và Ban Hướng Dẫn phải làm thế nào để sự phát triển của tổ chức được điều hòa. Sự giáo dục phải được đầy đủ và sinh hoạt phải đều đặn với bất cứ hoàn cảnh địa phương như thế nào. Nếu tổ chức to lớn cùng khắp mà kỷ luật không có, sinh hoạt không đều, lãnh đạo không vững thì tất cả những gì vạch ra chỉ ở phạm vi giấy tờ mà thôi. Giáo Hội đã và đang tin tưởng sự trưởng thành vượt bậc của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Hôm nay nhân lễ khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc, tôi thay mặt Thượng Tọa Viện Trưởng có lời chào mừng Anh Chị Em đã không quản khó nhọc xa xôi từ bốn phương về đây họp mặt đầy đủ. Tôi ước mong rằng, sự đông đủ nầy chưa đủ và sự đông đủ sẽ đi xa hơn. Đó là vạch một chương trình một hướng đi cụ thể thích hợp với tầm tay của chúng ta. Trong hoàn cảnh của Giáo Hội của đất nước đó mới là quan trọng.

Kính chúc Đại Hội thành công.

Kính chào quý vị.