Home Thời gian

Thời gian

Thời gian

 

Một Người hỏi thời gian: “Một đời người dài ngắn bao lâu?”
Thời gian trả lời: “Chỉ có ba ngày mà thôi”.
Cuộc sống của một người chỉ kéo dài có ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai.  Cho dù ngày hôm qua tốt như thế nào, nó sẽ trở thành quá khứ. Dù hôm nay có tệ đến đâu, chúng ta vẫn cần trân trọng. Và ngày mai, chúng ta phải luôn cố gắng.
– Có một vị cố thủ tướng Anh quốc, ông thường có thói quen nán lại phía sau để đóng cửa. Một người bạn thấy vậy bèn hỏi: “Ngài có nhất thiết cần phải đóng những cánh cửa này không?”
Tất nhiên là cần thiết“, vị thủ tướng nói với một nụ cười.
Tôi sẽ đóng cửa suốt đời. Khi bạn đóng cửa, bạn sẽ bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Bằng cách đó, bạn có thể sống cho hiện tại“.
Thật vậy, không ai có thể sống mãi trong quá khứ, và cũng chẳng có ai sống cho tương lai. Hiện tại chính là nơi duy nhất sở hữu cuộc sống này.
Bởi thời gian không bao giờ quay đầu lại, nên cuộc sống cũng không phải hối tiếc.
Biết trân trọng hiện tại, thì thời gian chính là liều thuốc hạnh phúc. Nếm trải vị ngọt của thời gian, chúng ta có thể tiến về phía trước và sống trọn những tháng ngày tươi đẹp.
(ST)