Home Hình Ảnh

Hình Ảnh

Hình Ảnh Bát Quan Trai 4-18-2021

nor

nor

nor

nor

nor

nor

Nhiều Hình Ảnh Bát Quan Trai 4-18-2021

Chùa Phổ Từ đón Xuân Canh Tý 2020

Nhiếp ảnh gia: Võ Văn Tường

 

Chùa Phổ Từ đón Xuân Kỷ Hợi 2019

Nhiếp ảnh gia: Võ Văn Tường

 

Chùa Phổ Từ đón Xuân Mậu Tuất 2018

Nhiếp ảnh gia: Võ Văn Tường

 

 

 

 

Phat Dan 2017

Phat Dan 2016


Tu Học Đầu Tháng 01/ 2018. Hàng tháng Chùa Phổ-Từ đều có tổ-chức ngày tu học, sáng Chủ Nhật ngày 07-01-2018 khoảng 100 PT&ĐH về tham dự với sự chủ trì của Thượng-Tọa Thích Từ Lực cùng Chư Tôn Đức quang lâm hộ-trì và chứng-minh. Kính mời PT&ĐH xem lại hính ảnh sinh-hoạt.