Home 2017 January

Archive: January 2017

NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG: Những Bước Chân Tiên Phong, Những Tấm Lòng Xây Dựng

(Viết cho Trại Vạn Hạnh I – 2016 tại Trung tâm Tu học và Huấn luyện Thích Quảng Đức, San Bernadino, California, Hoa Kỳ) Theo tập truyền, mỗi lần họp mặt của tổ chức Gia đình Phật tử, chúng ta thường mượn pháp hiệu một cao tăng với ít nhiều tâm trạng hướng về và […]
Read more

Gia Đình Phật Tử

Thượng Toạ Thích Từ Lực cố vấn cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh, cũng như 3 đơn vị Gia Đình Phật Tử (GĐPT) ở vùng Đông Vịnh Bắc California. Đó là GĐPT Chánh Tâm, Chánh Đức và Chánh Hoà. Các đoàn sinh gia nhập vào GĐPT được học Phật […]
Read more

Mây lưng đồi Phổ Trí

Tiếng chuông gia trì làm ấm hẳn lại gian thiền đường. Bên ngoài, mây bàng bạc mầu chì mang theo điện tích như tản mát ra, xuôi theo và nhập vào lớp sương mù còn dăng kín ngả. Cơn dông bão đã báo hiệu trước khi đến bằng cái ẩm, ướt, lạnh, và bằng những […]
Read more