Home Bàn Tay Xuân Vỗ

Bàn Tay Xuân Vỗ

Bàn Tay Xuân Vỗ

 

Nắng reo một thoáng tuyệt vời,

Con trâu xuân của đất trời công phu;

Lúa cờ phất phới hè thu,

Hương thơm vượt cõi sương mù lá lay;

Quê hương còn đó ai hay,

Sáo chiều mục tử tỉnh say giựt mình;

Mây ngàn gió hát lời kinh,

Chim muông hót gọi bình minh nắng về;

Gió xuân lay động tình quê,

Ai người cuộc lữ trăm bề nhớ thương;

Dầu cho đời có vô thường,

Hồn xuân vẫn dõi trên đường thiên di;

Đá cười rêu nhả hồn thi,

Nước đùa với lửa có chi ngại lòng;

Gió còn đùa đỉnh cô phong,

Mùa xuân còn mãi trong lòng thế gian.

Mùa xuân không ngự thiên đàng,

Mắc chi bao kẻ mộng vàng lá lay;

Tình cha nghĩa mẹ ai hay,

Tình xuân lắm kẻ ngất ngây khói hồng.

Trăm năm đi có về không,

Cao xanh cười ngắm tía hồng vào ra;

Đàn trâu đi giữa hoàng hoa,

Mấy con nhớ cỏ tìm ra ruộng đồng;

Sông còn nắng đục mưa trong,

Non cao lỗi hẹn biển trông ai về;

Trăng ngà bóng thả Tào khê,

Bàn tay xuân vỗ, đá nghe gục đầu!

Đời như còn một phép mầu,

Tâm xuân thường trụ trên đầu thế gian;

Bàn tay xuân vỗ phím đàn,

Thức trăm con dậy giữa hoàng huy xưa!

 

    Xuân Tân Sửu -2021

Tuệ Nguyên-Thích Thái Hòa