Home Cho chỗ nghỉ chân

Cho chỗ nghỉ chân

Cho chỗ nghỉ chân

 

– Có mái hiên nhà rộng lắm, nhưng không muốn cho người qua đường đứng trú mưa;
– Có chiếc cổng nhà to lắm, nhưng không muốn cho người ngồi tránh nắng;
– Có lòng người hẹp lắm, không đủ chỗ cho người đến ngồi nghỉ chân một lát.
Con người càng ngày càng có nhiều kĩ năng để có thể xây dựng được những ngôi nhà thật cao, làm nên những thành phố thật lớn, nhưng hình như chưa xây dựng được nhiều nơi cho tình thương trú ngụ, để có kẻ phải mang nỗi buồn lang thang khắp nơi, tìm một chỗ nghỉ chân mà chẳng thấy.
Đường trần thì dài, ai cũng có ngày phải mềm lòng chùn chân, khác nhau, có người có chỗ để ngồi nghỉ chân, có người lại chẳng có.
Từ một giọt nước mắt thương cảm với cuộc sống có thể nhìn thấy được cả đại dương từ bi trong tim của một người; và từ chỗ ngồi thật ấm luôn chuẩn bị sẵn cho ai đó, khi đã bị nhuốm lạnh, trở về ngồi nghỉ chân, có thể nhìn thấy được sự bao dung và ấm áp trong tim của một người.
Trong cuộc sống, có những niềm vui chỉ có được sau khi cho ai đó đến ngồi bên cạnh mình, không ai có thể có được bình yên nếu không chịu mở lòng ra chia sẻ với người khác.
Không gì tốt hơn cho trái tim khi giúp được một trái tim vui trở lại.
Có lòng người ấm như mái hiên nhà mỗi sớm mai ươm vàng nắng, cho người về ngồi nghỉ chân.
(ST)