Home Gia Đình Phật Tử

Gia Đình Phật Tử

Thượng Toạ Thích Từ Lực cố vấn cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh, cũng như 3 đơn vị Gia Đình Phật Tử (GĐPT) ở vùng Đông Vịnh Bắc California. Đó là GĐPT Chánh Tâm, Chánh Đức và Chánh Hoà. Các đoàn sinh gia nhập vào GĐPT được học Phật Pháp, tiếng Việt, hoạt động thanh niên và được tào tạo các thanh thiếu niên này trở thành Phật Tử chân chánh, một người ngoan hiền và giúp ích cho xã hội.

1) GĐPT Chánh Tâm
http://www.chanhtam.org
Sinh hoạt vào Chủ Nhật, 1pm – 5pm
25251 Campus Dr, Hayward, CA 94542                                                                        L/L: chị Quảng Ý: 510.390.2410

2) GĐPT Chánh Đức
Sinh hoạt vào Chủ Nhật, 1pm – 5pm
4273 Solar Way; Fremont, California 94538                                                                 L/L: anh Nguyên Mãn: 510.921.0569

3) GĐPT Chánh Hoà
http://www.chanhhoa.net
Sinh hoạt vào Chủ Nhật,  9:45am – 3:00 pm
17327 Meekland Ave, Hayward CA 94541                                                                        L/L: chị Diệu Minh: 415.845.8565

* Trại Tỉnh Thức (Retreat of Awakening )
At this retreat, you will have a chance:
1) To rejuvenate and recharge your inner energy
2) Discover the beautiful Colorado Rockies through exhilarating outdoor activities and mindfulness practice.
3) Connect with the monastic members and inspirational guest speakers.
4) Enjoy quality times with friends and family.

Next year, the retreat will be held at the Snow Mountain Ranch in Colorado on August 10-13, 2017. Please click here for early bird registration special. 

Preview slideshow of this year Retreat of Awakening in Anna, Texas.

 

shirt

 

7

 

Bấm vào đây để mua áo thung rất đẹp ủng hộ Trại Tỉnh Thức

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *