Home Thấu hiểu

Thấu hiểu

Thấu hiểu

Hạnh phúc và khổ đau ở cuộc đời này đến cuối cùng cũng gói gọi trong một từ “thấu hiểu”.
– Nơi tâm chúng ta chứa nhiều toan tính, thì cuộc đời chúng ta đầy dãy sự đau khổ mệt nhoài.
– Nơi tâm chúng ta chứa nhiều sự khoan dung, thì niềm vui trong cuộc sống cũng thuận theo mà đến.
Dù giàu có hay nghèo khó, dù thành công hay còn chênh vênh… Chúng ta đều có thể tìm được hạnh phúc trong lối sống từ bi, chỉ là có muốn hướng tới hay không mà thôi.
Phú quý sanh lễ nghĩa, nếu chúng ta muốn mình trở nên quý phái, thì đừng sống như những kẻ thấp hèn!
(st)