Home THƠ TIỄN BẠN

THƠ TIỄN BẠN

THƠ TIỄN BẠN

 

Hôm nay, 22 tháng 6, bạn bè khắp nơi tưởng nhớ ngày người bạn chung của chúng tôi, Nguyễn Xuân Phước qua đời sáu năm trước tại Dallas, Texas. Phước sinh ở Khánh Bình, Quế Sơn, Quảng Nam năm 1954. Đỗ tú tài 1 và tú tài 2 hạng ưu tại trung học Petrus Ký và được chính phủ cho đi du học tại đại học UC Berkeley, sau đó học Luật tại Rutgers University. Sau khi tốt nghiệp Luật, Phước dành nhiều thời gian trong lãnh vực nhân quyền và là anh tinh thần của nhiều em đã và đang dấn thân trên đường tranh đấu cho một tương lai tươi đẹp Việt Nam.

Đăng lại bài thơ như một nén hương lòng tưởng nhớ bạn:

THĂM MỘ NGUYỄN XUÂN PHƯỚC

Ta về Dallas chiều mưa bay
Vẫn nụ cười tươi sao mắt cay
Bạn chết mồ xa sương khói lạnh
Ta còn lưu lạc giữa trời tây

Còn sống ta sẽ về Quế Sơn
Hát giữa đồi sim bao nhớ thương
Sẽ nói với rừng thu bát ngát
Có một người con chết giữa đường

Còn sống ta sẽ về Duy Xuyên
Ngồi dưới hàng tre trông nước lên
Nước trôi vẫn nhớ chân cầu cũ
Chân cầu còn nhớ nước hay quên

Tạm biệt, ta đi chiều hôm nay
Bạn ơi, một chiếc lá vừa bay
Nhớ nhau xin hẹn cùng sông núi
Sẽ rót đoàn viên một chén đầy.

Trần Trung Đạo
(Quế Sơn là quê Phước, Duy Xuyên là quê tôi, cả hai thuộc tỉnh Quảng Nam)