Home THÔNG ĐIỆP VÔ THƯỜNG

THÔNG ĐIỆP VÔ THƯỜNG

THÔNG ĐIỆP VÔ THƯỜNG

—***—

Thông điệp vô thường gởi chúng ta,

Mượn nhờ dịch bệnh Corona chuyển dùm.

Một bầu khí quyển bao trùm,

Từ Âu sang Á khắp vùng lây lan.

Mong mọi người đừng bi quan,

Giữ cho thân khỏe, tâm an mới là.

Mùa đại dịch đã giúp ta,

Trở về quán chiếu thân ta vô thường.

Giúp ta mở rộng lòng thương,

Giúp ta thấy rõ con đường tử sinh.

Nhìn qua màn ảnh truyền hình,

Thế giới đang mất an bình từng giây.

Tin tức phát ra mỗi ngày,

Các ca lây nhiễm Đông Tây tăng dần.

Chúng ta hãy khởi niệm lành,

Hồi hướng cầu nguyện chúng sanh khỏi nàn.

Dịch bệnh không còn lây lan,

Để cho thế giới bình an phục hồi!

 

Thích Nữ Như Minh