Home admin

Author Archives

Author: admin

Gia Đình Phật Tử

Thượng Toạ Thích Từ Lực cố vấn cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh, cũng như 3 đơn vị Gia Đình Phật Tử (GĐPT) ở vùng Đông Vịnh Bắc California. Đó là GĐPT Chánh Tâm, Chánh Đức và Chánh Hoà. Các đoàn sinh gia nhập vào GĐPT được học Phật […]
Read more

Mây lưng đồi Phổ Trí

Tiếng chuông gia trì làm ấm hẳn lại gian thiền đường. Bên ngoài, mây bàng bạc mầu chì mang theo điện tích như tản mát ra, xuôi theo và nhập vào lớp sương mù còn dăng kín ngả. Cơn dông bão đã báo hiệu trước khi đến bằng cái ẩm, ướt, lạnh, và bằng những […]
Read more